3.01 PADGen 3.0.1.38 http://www.padgen.org Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to disseminate information to anyone interested in their software products. To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad SGP Systems L. Janacka 180 Uherske Hradiste 68601 Czech Republic http://www.sgpsys.com Bohumir Soukup downloadservers@sgpsys.com Bohumir Soukup downloadservers@sgpsys.com orders@sgpsys.com helpdesk@sgpsys.com downloadservers@sgpsys.com SGP Baltie 4 C# 4.2 03 17 2011 17 Demo Minor Update Install and Uninstall Windows2000,WinXP,Windows2003,Windows Vista Starter,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Business,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Ultimate x64 English,Czech Development Tools Development::C / C++ / C# 1 GHz CPU, 512 MB RAM, 5 GB HDD, DirectX 9.0c, .NET Framework 3.5, Windows 2000/XP/Vista/7 29455040 28764 20,09 N SGP, Soukup, Baltie, C#, .NET, 3D, kids, children, youth, Visual Studio, games, development, Lego, Logo, C++, programming language, teaching tools Modern educational programming teaching tool Modern scalable object-oriented educational programming teaching tool. SGP Baltie 4 C# (shortly B4) is a modern scalable object-oriented educational programming teaching tool, based on C# language, DirectX and .NET. It allows easy programming of 3D, 2D and console applications. SGP Baltie 4 C# (shortly B4) is a modern scalable object-oriented educational programming teaching tool, based on C# language, DirectX and .NET. It allows easy programming of 3D, 2D and console applications. Thanks to various modes this tool can be used by children and youth aged from 6 to 19. B4 cultivates an imagination and individual creative thinking of children and youth and teaches right habits in programming. Soukup Graphic Programming - Baltie 4 C# (shortly B4) is a modern scalable object-oriented educational programming teaching tool, based on C# language, DirectX and .NET. It allows easy programming of 3D, 2D and console applications. Thanks to various modes this tool can be used by children and youth aged from 6 to 19. It may be used for teaching the very fundamentals of programming as well as advanced object-oriented programming in C# language, multi-threading and 3D graphics. B4 offers an interactive mode and icon editor for beginners, for more advanced users there is an alternative of direct C# statements, C# text editor (including syntax highlighting, code completion, SGP Outlining), moreover B4 includes a debugger, Object Browser and Model Editor. Library SGPRTL is also an integral part of B4 which makes producing of 2D and 3D multimedial applications much easier. B4 cultivates an imagination and individual creative thinking of children and youth and teaches right habits in programming. Export of programs to Visual Studio .NET is a great advantage in easy migration to professional development environments. Version B4 Pro creates executable applications (.exe). SGP, Soukup, Baltie, Baltík, C#, .NET, 3D, děti, mládež, dospělí,výuka programování, Visual Studio, hry, vývoj, Lego, Logo, C++, programovací nástroj Moderní výukový programovací nástroj Moderní objektově orientovaný výukový programovací nástroj SGP Baltie 4 C# (zkráceně B4) je moderní škálovatelný objektově orientovaný výukový programovací nástroj založený na C#, DirectX a .NET, umožňující snadné programování 3D, 2D či konzolových aplikací. SGP Baltie 4 C# (zkráceně B4) je moderní škálovatelný objektově orientovaný výukový programovací nástroj založený na C#, DirectX a .NET, umožňující snadné programování 3D, 2D či konzolových aplikací. Díky různým režimům lze tento nástroj použit pro děti a mládež od 6 do 19 let. B4 rozvíjí představitost a samostatné tvůrčí myšlení dětí a mládeže a učí správným návykům při výuce programování. Program lze zapisovat pomocí ikon nebo i textu. Soukup Graphic Programming - Baltie 4 C# (zkráceně B4) je moderní škálovatelný objektově orientovaný výukový programovací nástroj založený na C#, DirectX a .NET, umožňující snadné programování 3D, 2D či konzolových aplikací. Díky různým režimům lze tento nástroj použit pro děti a mládež od 6 do 19 let. Nástroj B4 lze použít jak pro výuku úplných základů programování, tak i pro výuku pokročilého objektového programování v jazyce C#, vícevláknového programování a programování 3D grafiky. Pro úplné začátečníky B4 obsahuje interaktivní režim a ikonový editor, pro pokročilejší uživatele pak možnost přímého zápisu C# příkazů, C# textový editor (včetně syntax highlighting, Code Completion, SGP Outlining), dále obsahuje debugger, Object Browser a Model Editor. Součástí B4 je také originální výkonná knihovna SGPRTL, která usnadňuje tvorbu multimediálních 2D a 3D aplikací. B4 rozvíjí představitost a samostatné tvůrčí myšlení dětí a mládeže a učí správným návykům při výuce programování. Velkou výhodou je export programů přímo do Visual Studia .NET a tím snadný přechod na profesionální programovací prostředí. http://www.sgpsys.com/ http://www.sgpsys.com/en/ordbuy.asp http://www.sgpsys.com/padfiles/b4/b4_screenshot1.png http://www.sgpsys.com/padfiles/b4/b4_icon.png http://www.sgpsys.com/padfiles/b4/b4_padfile.xml http://www.sgpsys.com/download/b4/b4_demo_bare.exe http://www.sgpsys.com/download/b4/b4_demo.zip Y 1.4 http://www.asp-shareware.org/pad/extensions/Affiliates.htm https://usd.swreg.org/cgi-bin/s.cgi?s=101748&p=101748-75305&q=1&v=0&d=0]]/> 101748 101748-75305 Y N