Since 1978

ORIGINÁLNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMOVACÍ NÁSTROJE
pro děti, mládež i dospělé

Výuka programování, která baví.Baltík Web


Spustit

Je potřeba SGP účet. Pokud jej ještě nemáte,
klikněte zde....

Ideální platforma pro vzdálenou výuku programování ve třídách 0 - 6.

Jak rychle ovládnout Baltíka (video - 6 minut)


Nová webová aplikace. Ke spuštění stačí internetový prohlížeč na libovolném zařízení s libovolným operačním systémem (počítač, interaktivní tabule, tablet, smartfone). Je ideální pro výuku od 0. do 6. ročníku ZŠ.

Co je nového ve srovnání s Baltíkem 3:

Hlavní změnou je to, že nyní se programuje již ve všech režimech, takže místo režimu jsou úrovně programování.
 • Úroveň 1 Skládej - po kliknutí na Start se celá scéna automaticky poskládá znovu od začátku (= film), čili snadné pro tvorbu animací, pohádek, vlastních příběhů atd.,
 • Úroveň 2 Čaruj - zobrazení užitých příkazů a jejch zopakování po kliknutí na Start - jednoduché učení základních příkazů Baltíka a jeho pohybu po scéně,
 • Úroveň 3 Programuj - stejný jako režím Začátečník v Baltíkovi 3 - takže posloupnost příkazů, bloky příkazů, počítaný cyklus, podprogramy (pomocníci), navíc možnost změnit postavu Baltíka (např. na auto, koně, opici, rybu apod.), "teleportování" Baltíka na jinou souřadnici,
 • pokročilé příkazy (pokročilé programování od 4. ročníku) - dostupné příkazy (ikony):
      - pmocníci (procedury)
      - podmínka if
      - cykly: počítaný, while, for, příkaz break pro opuštění cyklu
      - konstanty a proměnné (klávesy, integer, real, string)
      - aritmetické operace s proměnnými
      - čtení (vstup) čísel, řetězců z klávesnice
      - řádkový komentář (//)
      - ikona "libovolný" předmět
      - souřadnice (bez užití ikon souřadnic :-)
      - příkaz pro převod textu na řeč
      - tabulka multimédií (nahrávání a používání vlastních zvukových souborů
      - práce s klávesnicí a myší/dotykem
      - Pomoc... (po přihlášení)
  Lze řešit již takové úlohy, jako je úloha č. 7 v soutěži Junior B3, navíc učitel může pro své žáky sám snadno takové úlohy vytvářet :-)
 • automatické hodnocení úlohy serverem v každé programovací úrovní (čili v úrovní 1 (Skládej) také)
 • v současném testovacím období může každý učitel vložit až 5 vlastních úloh
 • učitel může ve svých úlohách použít také skryté scény a tak "přinutit" žáky, aby se naučili používat příkazy jako "if", "while", "for", "proměnné"
Aktualicace:
 • od 04.04.2020 - učitel vidí výsledky všech svých žáků v novém okně přohlížeče - klikněte na HTML ve výsledcích TOP10
 • od 20.10.2020 - všichni uživatelé si mohou ukládat své scény a projekty do úložiště SGP, takže jsou pak odkudkoliv přístupné
 • od 20.10.2020 - hotové příklady ke stažení (SGP příklady)
 • od 15.12.2020 - učitel může pomocí platformy sám hodnotit práce žáků.
 • od 21.03.2021 - přidány automatické animace do prograovací úrovně 1.
 • od 10.04.2021 - přidána práce s obrázky (png, jpg, bmp ...).
© 1978-2021 SGP Systems