Since 1978

ORIGINÁLNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMOVACÍ NÁSTROJE
C a C# pro děti, mládež i dospělé

Výuka programování, která baví.Produkty

Vyberte produkt Popis Doporuč. věk
SGP Baltík 2 on-line     novinka - výuka programování s testováním - ikony (syntax jazyka C) od   3 let
SGP Baltík 3 programovací a kreslicí nástroj - ikony (syntax jazyka C) od   6 let
SGP Baltie 4 C#    programovací a kreslicí nástroj - ikony, C#, 3D, OOP, object browser, debugger od 14 let
SGP Gems hra - zdarma, sbírání 3D rotujících drahokamů (naprogramovaná v Baltie 4 C#) od   6 let
SGP Baltík 2 on-line Koupit licenci
Spustit program
Starý SGP Baltík 2 (první verze r. 1996) byl nejjednodušší kreslicí a programovací nástroj pro děti od 4 do 9 let.
Tento program byl určen pro první seznámení dětí s počítačem. Děti se pomocí tohoto programu, naučily nejenom ovládat počítač, ale také pochopit, co to počítač vlastně je, co je to program, co jsou data a co je algoritmus.
Původní pogram SGP Baltík 2 byl kompletně celý naprogramovaný v nástroji SGP Baltazar. Baltík je tedy syn Baltazara, odtud název Baltík :-)

Nový SGP Baltík 2 on-line (první verze r. 2016) se více zaměřuje na samotné programování, nežli na ovládání výpočetní techniky (počítače, tabletu, smartphonu), takže již zahrnuje celou řadu pokročilejších programátorských příkazů z Baltíka 3. To usnadňuje přechod na Baltíka 3 nebo na klasické "textové" programování (C, Javascript, Python apod.).
Baltík 2 on-line je naprogramovaný v technologii HTML5, takže jej lze používat na libovolném zařízení (PC, tablet, smartphone, interaktivní tabule apod.) s internetovým prohlížečem (Chrome, Egde, Firefox, Opera, Safari apod.).

SGP Baltík 2 on-line má 4 úrovně složitosti (režimy):
  1. Skládej (programuj) scénu - programování pohybem - děti skládají myší nebo prstem z Baltíkových předmětů větší celky, včetně mluveného textu, zvuků, melodií, takže vlastně vytváří film, který se po stisku tlačítka "Play" přehraje přesně v té posloupnosti, v jaké jej vytvořily (naprogramovaly).
  2. Čaruj (programuj) scénu - programování pomocí interaktivních příkazů = učí se Baltíka ovládat.
  3. Programuj začátečník - program je tvořen posloupností příkazových ikon, tento režím obsahuje také bloky, jednoduché cykly a procedury.
  4. Programuj pokročilejší - jsou již zahrnuty příkazy if, while, for, proměnné, ovládání klávesnice a myši, příkazy pro zvuky, melodie, převod textu na řeč apod.).
Testování.
SGP Baltík 2 on-line obsahuje také testovací a soutěžní platformu BaltieNET, takže umožňuje testovat správnost scény nebo programu (algoritmu) pro zadané úlohy. K dispozici jsou soutěžní úlohy firmy SGP Systems, případně si učitel může vytvořít vlastní úlohy pro své žáky.
Toto testování správnosti je možné ve všech 4 režimech, takže učitel může Baltíka užít pro testování v češtině, matematice apod. Dítě/žák vidí ihned svůj výsledek v porovnání se všemi ostatními uživateli, přičemž výsledky testů lze filtrovat podle věku (jednotlivých ročníků školní docházky). Učitel vidí výsledky všech svých žáků (filtrování: škola, třída) a jedním kliknutím si může zobrazit a vyzkoušet jejich řešení.
B2 Podpora
B2 Koupit licenci
B2 Spustit program

Technické požadavky: libovolný počítač, tablet, smartphone, interaktivní tabule, internetový prohlížeč.

© 1978-2021 SGP Systems