TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 25. března 2004

 

 

Dva projekty SGP Systems: Tvořivá informatika s Baltíkem a Mladí vývojáři

 

Firma SGP Systems, s.r.o. v rámci programu Partners in Learning (celosvětový program společnosti Microsoft na podporu vzdělávání) získala grant na projekty Tvořivá informatika s Baltíkem (TIB) a Mladí vývojáři (Young Developers).

 

Projekt Tvořivá informatika s Baltíkem (www.ict-edu.cz) je určen především základním školám, přičemž jeho cílem je posunout výuku ICT již do prvních čtyřech ročníků základní školy. V projektu je kladen důraz především na to, aby žáci důkladně ovládli a pochopili z prostředků ICT nejprve počítače, a to i včetně jejich programování. Proto je projekt postaven na programování a prezentaci vlastních programů již od první třídy ZŠ.

Tento nový a netradiční způsob výuky ICT na školách rychle získává další a další příznivce z řad učitelů. Za prvních sedm měsíců se do projektu zapojilo již 312 učitelů (270 škol) ze tří zemí - ČR, PL, SR. V rámci projektu jsou vytvářeny jednotné metodické materiály, které se pak využívají ve všech zúčastněných zemích.

K výuce programování je použit výukový programovací a kreslicí nástroj SGP Baltík, v němž se program zapisuje výhradně pomocí grafických ikon. Díky tomu si i mladší žáci mohou vyměňovat své programy i na mezinárodní úrovni.

 

Projekt Mladí vývojáři je určen dětem a mládeži se zájmem o programování. Firma SGP Systems, s.r.o. bude mladým vývojářům, zapojeným do projektu, poskytovat své nejmodernější nástroje a technologie, metodickou a technickou pomoc, seznamovat je s autorským právem, udržovat databázi jejich programů a poskytovat celou řadu dalších služeb. Také pro ně bude organizovat programátorské soutěže a setkání.

 

Oba projekty jsou podporovány firmou Microsoft s.r.o. v České republice a na Slovensku. Firma SGP Systems, s.r.o. začlení tyto projekty i do své mezinárodní tvůrčí sítě Baltie.NET, takže školy i jednotlivci budou mezi sebou moci komunikovat a konfrontovat výsledky své práce na širší mezinárodní úrovni.

 

 * * * * *

SGP je zkratka Soukup Graphic Programming.

Ing. Bohumír Soukup vyvíjí programovací nástroje již od roku 1978. V roce 1989 byla založena firma SGP Systems Corporation v Kanadě, v roce 1990 pak firma SGP Systems Czechoslovakia v Československu.

Od roku 1993 se firma SGP Systems věnuje výhradně programovacím nástrojům pro děti a mládež, nejznámější nástroje SGP Baltazar a SGP Baltík získaly celou řadu ocenění. SGP Baltík je přeložen do 6 jazyků a používá se již v 17 zemích světa. V letošním roce připravuje firma SGP Systems, s.r.o. uvést na trh zcela nový programovací nástroj, podporující nejnovější technologie.

 

 

Kontakt:

SGP Systems, s.r.o., L. Janáčka 180, 686 01 Uherské Hradiště, tel.:572 551 089, e-mail: sgp@sgp.czhttp://www.sgp.czhttp://www.ict-edu.cz,