ORIGINÁLNÍ VÝUKA PROGRAMOVÁNÍ
od školky do maturity

Léty prověřená výuka programování, která baví - nejen děti a mládež
SOUTĚŽE
         

Produkty

Vyberte produkt Popis             Doporuč. věk
Baltík Web     novinka - výuka programování s testováním - ikony (syntax jazyka C) od   4 let
Baltík 3 programovací a kreslicí nástroj - ikony (syntax jazyka C) od 10 let
Baltie 4 C#    programovací a kreslicí nástroj - ikony, C#, 3D, OOP, object browser, debugger od 14 let
SGP Gems hra - zdarma, sbírání 3D rotujících drahokamů (naprogramovaná v Baltie 4 C#) od   6 let
Baltík 3 Stáhnout  

Ocenění:
Program Baltík 3 je nadčasový výukový multimediální programovací a kreslicí nástroj pro děti a mládež. Baltík rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Žáci se s pomocí Baltíka naučí ovládat počítač, zvládnou základy práce s textovým editorem, s grafickým editorem, s multimédii, s elektronickou poštou, internetem a také základy algoritmizace a programování. Dobře pochopí základní pojmy jako počítač, program, data, soubory, složky a Internet. V Baltíkovi mohou žáci vytvářet multimediální prezentace, výukové programy i hry. Všechny tyto programy mohou zasílat pomocí elektronické pošty svým kamarádům, umístit je na Internet, nebo je přihlásit do soutěží.

Baltík 3 získal celou řadu ocenění, a to jak od odborníků na programování a odborných časopisů, tak od pedagogů, kteří se zabývají výukou programování.

Baltík 3 se stal se vzorem pro řadu známých nástrojů - např. Scratch. Ten vznikl na americké univerzitě MIT zhruba 6 let po předvedení Baltíka profesorovi Seymourovi Papertovi (vedoucí MIT Media Lab a autor jazyka LOGO) v červenci 1998.

Baltík má 3 úrovně.
1. Skládej scénu - děti skládají myší z Baltíkových dílečků (předmětů) větší celky.
2. Čaruj scénu - učí se dávat Baltíkovi příkazy = učí se jej ovládat.
3. Programuj - z příkazových ikon vytvářejí posloupnosti příkazů = programují.

Baltík je název pro unikátní programovací jazyk, unikátní programovací nástroj a unikátní soutěžní platformu. Je určený pro děti, mládež i dospělé.
Jedná se o první, a zatím (r. 2020) stále jediný univerzální grafický programovací jazyk, na úrovní známých jazyků Basic, Pascal nebo C. Syntaxe Baltíka vychází ze syntaxe jazyka C. Způsob programování je stejný jako v těchto jazycích, ale anglické textové příkazy byly nahrazeni grafikými ikonami, takže program se tvoří pouze přetahováním a skládáním ikon ve správném pořadí.
Baltík 3 má kompletní množinu standardních programovacích příkazů a navíc příkazy pro multimédia a animace. Soubor příkazů Baltíka 3 zahrnuje všechny podmíněné příkazy (if, else if, switch-case), cykly (for, while, do-while), logické operátory, relační operátory, bitové operátory, proměnné, pole, procedury, rekurzi, příkazy pro práci se složkami a soubory, pro práci s datumem a časem, pro práci s klávesnicí a myší, pokročilé grafické příkazy, matematické funkce atd. Pro ladění programů je k dispozici krokování, zobrazení proměnných.
Program obsahuje velice podrobnou nápovědu, jak pro používání programu, tak pro vysvětlení všech příkazů grafického programovacího jazyka.
Práci usnadňuje také jednoduché hromadné přejmenovávání procedur, proměnných (tj. tzv. refaktoring), upozorňování na syntaktické chyby a celá řada dalších vyspělých technik a originálních postupů vyvinutých firmou SGP Systems.
Baltík 3 obsahuje ještě kvalitní bitmapový editor SGP Paint a SGP Animátor pro snadné vytváření jednotlivých fází animací.

Příručka - k programu je k dispozici tištěná učebnice programování od renomovaného autora Rudolfa Pecinovského a celá řada metodických materiálů včetně spousty hotových programů se zdrojovými kódy, které jsou tím nejcenějším "učivem" pro každého začínajícího programátora.
Součástí programu je také audiovizuální průvodce Baltíkem pro rychlé zvládnutí Baltíka během 7 minut (viz "První kroky" níže).

Baltie.NET - pro Baltíka je také vytvořena soutěžní platforma Baltie.NET pro automatické vyhodnocování práce žáků. Tato platforma tedy pomáhá i rodičům (neprogramátorům) a hlavně učitelům, neboť nemusí hodnotit sami programy svých žáků.

Poznámka: Program Baltík 3 navazuje na Baltíka 2, který byl kompletně celý naprogramovaný v nástroji SGP Baltazar. Baltík je tedy "synem" Baltazara, odtud název Baltík :-)
B3 První kroky
B3 Spusťte Baltíka 3 a v hlavním menu vyberte "Nápověda", "Audiovizuální průvodce Baltíkem"
B3 Metodický úvod do výuky programování
B3 Krátký úvod (SK)
B3 Co to je počítač? Co to je program? (metodika pro první hodinu - bez počítače - SK)
B3 Video lekce
B3 Video lekce B3 nové (CZ)

Minimální konfigurace počítače: PC 486, 16 MB RAM, VGA, myš, Windows 98/NT, Linux (pod Vine)
Doporučená konfigurace: PC Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM, myš, Windows XP/7/8/10/11.
Kompletní instalace zabere 40 MB na disku.
© 1978-2024 SGP Systems