SKUTECZNA NAUKA PROGRAMOWANIA
od przedszkola do matury

Zgodnie z nową Podstawą Programową
Szkół4524
Naucz.7131
Uczniów80291
Baltie'20 11347
Jak szybko nauczyć Baltiego i przygotować uczniów do samodzielnej pracy oraz do konkursów?
 

Pobierz