Since 1978

ORIGINÁLNÍ VÝUKOVÉ PROGRAMOVACÍ NÁSTROJE
C a C# pro děti, mládež i dospělé

Výuka programování, která baví.Produkty

Vyberte produkt Popis Doporuč. věk
SGP Baltík 2 on-line     novinka - výuka programování s testováním - ikony (syntax jazyka C) od   3 let
SGP Baltík 3 programovací a kreslicí nástroj - ikony (syntax jazyka C) od   6 let
SGP Baltie 4 C#    programovací a kreslicí nástroj - ikony, C#, 3D, OOP, object browser, debugger od 14 let
SGP Gems hra - zdarma, sbírání 3D rotujících drahokamů (naprogramovaná v Baltie 4 C#) od   6 let
SGP Baltík 3

Ocenění:
Program SGP Baltík 3 je nadčasový výukový multimediální programovací a kreslicí nástroj pro děti a mládež. Baltík rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Žáci se s pomocí Baltíka naučí ovládat počítač, zvládnou základy práce s textovým editorem, s grafickým editorem, s multimédii, s elektronickou poštou, internetem a také základy algoritmizace a programování. Dobře pochopí základní pojmy jako počítač, program, data, soubory, složky a Internet. V Baltíkovi mohou žáci vytvářet multimediální prezentace, výukové programy i hry. Všechny tyto programy mohou zasílat pomocí elektronické pošty svým kamarádům, umístit je na Internet, nebo je přihlásit do soutěží.

Baltík 3 získal celou řadu ocenění, a to jak od odborníků na programování a odborných časopisů, tak od pedagogů, kteří se zabývají výukou programování.

Baltík 3 se stal se vzorem pro řadu známých nástrojů (např. první verze programu Scratch vznikla na M.I.T. zhruba 5 let po předvedení Baltíka světoznámému profesorovi univerzity M.I.T. Seymourovi Papertovi - jeden z autorů jazyka LOGO a jeho největší propagátor - v červenci 1998).
Baltík má 3 úrovně.
1. Skládej scénu - děti skládají myší z Baltíkových dílečků (předmětů) větší celky.
2. Čaruj scénu - učí se dávat Baltíkovi příkazy = učí se jej ovládat.
3. Programuj - z příkazových ikon vytvářejí posloupnosti příkazů = programují.

Baltík je název pro unikátní programovací jazyk, unikátní programovací nástroj a unikátní soutěžní platformu. Je určený pro děti, mládež i dospělé.
Jedná se o první, a zatím (r. 2020) stále jediný univerzální grafický programovací jazyk, na úrovní známých jazyků Basic, Pascal nebo C. Syntaxe Baltíka vychází ze syntaxe jazyka C. Způsob programování je stejný jako v těchto jazycích, ale anglické textové příkazy byly nahrazeni grafikými ikonami, takže program se tvoří pouze přetahováním a skládáním ikon ve správném pořadí.
Baltík 3 má kompletní množinu standardních programovacích příkazů a navíc příkazy pro multimédia a animace. Soubor příkazů Baltíka 3 zahrnuje všechny podmíněné příkazy (if, else if, switch-case), cykly (for, while, do-while), logické operátory, relační operátory, bitové operátory, proměnné, pole, procedury, rekurzi, příkazy pro práci se složkami a soubory, pro práci s datumem a časem, pro práci s klávesnicí a myší, pokročilé grafické příkazy, matematické funkce atd. Pro ladění programů je k dispozici krokování, zobrazení proměnných.
Program obsahuje velice podrobnou nápovědu, jak pro používání programu, tak pro vysvětlení všech příkazů grafického programovacího jazyka.
Práci usnadňuje také jednoduché hromadné přejmenovávání procedur, proměnných (tj. tzv. refaktoring), upozorňování na syntaktické chyby a celá řada dalších vyspělých technik a originálních postupů vyvinutých firmou SGP Systems.
Baltík 3 obsahuje ještě kvalitní bitmapový editor SGP Paint a SGP Animátor pro snadné vytváření jednotlivých fází animací.

Příručka - k programu je k dispozici tištěná učebnice programování od renomovaného autora Rudolfa Pecinovského a celá řada metodických materiálů včetně spousty hotových programů se zdrojovými kódy, které jsou tím nejcenějším "učivem" pro každého začínajícího programátora.
Součástí programu je také audiovizuální průvodce Baltíkem pro rychlé zvládnutí Baltíka během 7 minut (viz "První kroky" níže).

Baltie.NET - pro Baltíka je také vytvořena soutěžní platforma Baltie.NET pro automatické vyhodnocování práce žáků. Tato platforma tedy pomáhá i rodičům (neprogramátorům) a hlavně učitelům, neboť nemusí hodnotit sami programy svých žáků.

Poznámka: Program SGP Baltík 3 navazuje na Baltíka 2, který byl kompletně celý naprogramovaný v nástroji SGP Baltazar. Baltík je tedy "synem" Baltazara, odtud název Baltík :-)
B3 Popis
B3 Video ukázka (wmv)
B3 Popis programu, návod na obsluhu, instalace, aktivace
B3 První kroky
B3 Spusťte Baltíka 3 a v hlavním menu vyberte "Nápověda", "Audiovizuální průvodce Baltíkem"

Minimální konfigurace počítače: PC 486, 16 MB RAM, VGA, myš Windows 98/NT
Doporučená konfigurace: PC Pentium II 300 MHz, 64 MB RAM, SVGA (TrueColor), myš, zvuková karta, Windows XP/7/8, Linux (pod Vine). Kompletní instalace zabere 40 MB na disku.
© 1978-2021 SGP Systems